MUDr. Zdeněk Kvasnička

PSYCHIATRIE

  • 518 323 718

    Telefon – po ordinační době záznamník

Jsem ve starobním důchodu. Nové pacienty nepřijímám.

Aktuálně:

MUDr. Zdeněk Kvasnička

MUDr. Zdeněk Kvasnička _ PSYCHIATRIE, nebude ordinovat od pondělí 5. června do pátku 9. června a dále nebude ordinovat ve čtvrtek a  pátek 15. a 16.června 2023. Zastupuje Krizové centrum FNsP  Psychiatrická klinika Brno Bohunice  Tel: 532 232 078 Linka naděje Tel: 547 212 333