MUDr. Viktor Pavlík

INTERNÍ A CÉVNÍ AMBULANCE – Z.V.P.-MED s.r.o.

  • Eva Dobešová

    Sestra

Zaměření:

V ordinaci jsou prováděna klinická vyšetření chorob arteriálních, žilních i lymfatických cév, doplněna vyšetřením ultrazvukem a digitální fotopletysmografií, dále EKG vyšetření, dále vstupní a periodické kontroly pracovníků s rizikem vibrací.

Aktuálně:

Nenalezeno

Sorry, no posts matched your criteria