MUDr. Viktor Pavlík

INTERNÍ A CÉVNÍ AMBULANCE – Z.V.P.-MED s.r.o.

  • Eva Dobešová

    Sestra

Zaměření:

V ordinaci jsou prováděna klinická vyšetření chorob arteriálních, žilních i lymfatických cév, doplněna vyšetřením ultrazvukem a digitální fotopletysmografií, dále EKG vyšetření, dále vstupní a periodické kontroly pracovníků s rizikem vibrací.

Aktuálně:

MUDr. Viktor Pavlík

MUDr. Viktor Pavlík – CÉVNÍ ambulance, oznamuje, že má řádnou dovolenou 7. 8. 2020 a pak 17. 8. až 21.8. 2020 včetně.