MUDr. Zdeněk Kvasnička
MUDr. Zdeněk Kvasnička _ PSYCHIATRIE, oznamuje, že nebude ordinovat ve čtvrtek 24. 9.  a v pátek 25. 9. 2020.

Zastupuje Krizové centrum FNsP  psychiatrická klinika Brno Bohunice  Tel: 532 232 078

Linka naděje Tel: 547 212 333