O nás

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na stránkách veselské polikliniky.
Těmito stránkami chceme přispět k Vaší lepší informovanosti o všech našich službách, především v oblasti zdravotnictví, které jsou v naší  budově k dispozici.

Poliklinika spol. s r.o. Veselí nad Moravou je nestátním zdravotnickým zařízením s ambulantní péčí založeným koncem roku 2002.

Objekt se nachází  na okraji města Veselí nad Moravou. Je velmi dobře přístupný pro  hromadou  i individuální dopravu.
Jedná se o největší ze tří objektů z bývalého areálu nemocnice s poliklinikou a nadále zůstala v úzké návaznosti na pavilon zubní a nemocniční část s lůžkovou rehabilitací a oddělením následné péče.

Zanedbaná budova se dočkala po privatizaci zahájení rekonstrukce a modernizace. Některé ambulantní provozy byly přesunuty a vznikly ucelené prostory oborů navzájem příbuzných nebo navzájem v běžné praxi spolupracujících. Některé provozy vznikly zcela nově a realizace některých se chystá.

V současné době jsou v budově polikliniky tyto obory: Praktiční lékaři pro dospělé – 4 ambulance, praktičtí lékaři pro děti – 2 ambulance, dále dvě chirurgické ambulance s moderně vybaveným zákrokovým sálkem a provozem laser terapie, nedávno modernizovaný trakt radiodiagnostického oddělení s rentgenologickým u ultrazvukovým pracovištěm.  Provozně oddělená je plicní ambulance. Další obory jsou: psychiatrie, kožní ambulance s kosmetickou poradnou, ortopedie,ortopedická protetika, neurologie,  gynekologie, urologie, oční, ušní-nosní-krční , interní ambulance, diabetologie, gastroenterologie, cévní ambulance. Laboratorní zázemí těmto oborům vytváří moderní biochemická laboratoř. Pacienti mohou využít služeb zcela nově vybudované lékárny i prodejny optiky.

Občerstvení pak naleznou v bufetu.

Nově vybudovaná je i zasedací místnost s kapacitou 25 osob, která je k dispozici k přednáškové činnosti a  zasedáním komerčně i subjektům se sídlem mimo polikliniku.

V prostorách polikliniky se postupně rekonstruují další, dříve nevyužité místnosti, které jsou nabízeny k pronájmu pro činnosti navazující na péči o zdraví občanů.

Snahou polikliniky je provozování multioborového ambulantního zdravotnického zařízení poliklinického typu. Společnost chce zajistit použitím moderní zdravotní techniky a spoluprací s významnými odborníky komplexní zdravotní péči na úrovni současných poznatků medicíny.

MUDr. Silvio Koenig
MUDr. Vlastimil Křápek
MUDr. Eva Míšová
jednatelé společnosti