MUDr. Viktor Pavlík
MUDr. Jana Vyoralová
MUDr. Bc. Petr Dvorský
MUDr. Eva Fusková