MUDr. Zdeněk Kvasnička
MUDr. Zdeněk Kvasnička _ PSYCHIATRIE, oznamuje, že nebude ordinovat 7. a 8. července 2022.

Zastupuje Krizové centrum FNsP  psychiatrická klinika Brno Bohunice  Tel:  532 232 078

Linka naděje Tel: 547 212 333